1. برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات 9 الی 13 و 16 الی 18 با شماره 08138270182 یا 09353637799 تماس حاصل فرمایید.
  آدرس ایمیل: info@wsnlab.ir یا wsnlab.ir@gmail.com
  آدرس کانال تلگرام http://telegram.me/gloriot
 2. بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رسانیم که آزمایشگاه اینترنت اشیاء ایران راه اندازی شد. از این پس می توانید با شماره تلفن همراه 09353637799 با لابراتوار در تماس باشید.

انواع پوشش در شبکه حسگر بی سیم

شروع موضوع توسط Homaei 4/6/12 در انجمن پوشش در شبکه حسگر بی سیم

تلفن سفارش: 08138311237 تلفن سفارش: 08138311237
 1. Homaei مدیر کل سایت

  تاریخ عضویت:
  25/2/12
  تعداد ارسال ها:
  2,038
  تشکر شده:
  11,617
  امتیاز دستاورد:
  12,265
  وب سایت:


  -1 (الف) پوشش منطقه ای یا محیطی

  در این نوع از پوشش یک محدوده ی مکانی خاصی را در نظر می گیریم و سنسورها را به صورت تصادفی یا دستی طوری توزیع می کنیم که محیط مورد نظر را پوشش کامل دهند.

  -2 (ب) پوشش مرزی یا نواری

  پوششمرزيبهتعدادخيليكمتريازپوششكاملناحيهبهحسگرنيازدارد،اينمدلازپوششيكمدلمناسبپوششبرايكاربردهايتشخيصتجاوز(نفوذ) ميباشد. درايننوعمدلپوششنيازمنديمكهعملياتپوششراطوريانجامدهيمكهاگرنفوذيازعرضناحيهتحتپوششصورتگيردآنرابتوانيمتشخيصدهيم.
  برخيازكاربردهايمهمشبكههايحسگرباتشخيصحركتدرگيرهستند،مانندزمانيكهحسگرهادرطولمرزهايكشوريپخشميشوندتانفوذهايغيرقانونيراتشخيصدهند،اطرافجنگلهابرايتشخيصگسترشآتشسوزيجنگل،اطرافكارخانههايشيمياييبرايتشخيصپخشموادمرگآور،درهردوطرفلولههايگازبرايتشخيصخرابكاريعمديوغيره. تشخيصنفوذيكیازكاربردهايمهمشبكههايحسگر بي سيمميباشد.پوششمرزيتضمينميكندكههرحركتعبوريازمرزهاراتشخيصخواهددادكهاينپوششيكمدلمناسببرايبرخيازكاربردها است.

  -3(ج) پوشش نقطه ای
  در این مدل تعدادی از اهداف با جایگاه مشخص که باید مورد کنترل قرار گیرند، در نظر گرفته می شوند. تعداد زیادی از حسگرها به صورت تصادفی در نزدیکی اهداف پخش شده و حسگرها اطلاعات به دست آمده را به گره پردازشگر مرکزی می فرستند.
  در هر لحظه، هر یک از هدف ها توسط حداقل یک حسگر تحت کنترل قرار می گیرد و هر حسگر قادر است تمامی اهداف موجود در محدوده حسگری اش را کنترل کند. تقسیم حسگرها به چند مجموعه منفصل سبب کاهش مصرف انرژی می شود. این دسته بندی باید به نحوی باشد که هر مجموعه به طور کامل تمامی هدف ها را پوشش دهد. این مجموعه های منفصل به صورت سلسله وار فعال می شوند به طوری که در هر لحظه تنها یک مجموعه فعال باشد. گره ها به صورت توزیعی، فعال و غیرفعال می شوند تا برد پوششی مورد نظر به دست آید و تغییر نکند.


  در اینجا ، یک مسئله پوشش حسگر عمومی در نظر گرفته می شود. یک مجموعه از حسگر های معین که در یک ناحیه هدف گسترده می شوند ، قصد داریم تعیین کنیم آیا این ناحیه به طور موثر K-Covered هست؟ به این مفهوم که هر نقطه در ناحیه هدف با حداقل K حسگر پوشش داده می شود ، که در آن k یک ثابت از پیش تعیین شده است . به عنوان یک نتیجه ، کارهای مذکور می توانند به عنوان یک مورد خاص از این مسئله با k=1 مورد توجه قرار گیرند. کاربرد های نیازمند k>1 ممکن است در وضعیت هایی واقع شوند که مشاهده و نظارت محیطی قوی تری لازم است. مانند کاربرد های نظامی و نیز مواقعی که چندین حسگر برای تشخیص یک پدیده مورد نیاز هستند. برای مثال ، پروتکل های موقعیت یابی مبتنی بر مثلث بندی ، حداقل به سه حسگر در هر لحظه برای نظارت و مشاهده یک شئ متحرک نیاز دارند (یعنی k>=3). اجرا کردن k>=2 نیز برای هدف تحمل پذیری خطا ضروری هستند.
  nesa, farshidbagheri and nasim like this.
  لطفاً انجمن را به دوستان خود معرفی نمایید تا محیطی پویا تر داشته باشیم.
 2. مشاوره، آموزش و پیاده سازی پروژه های شبکه های موردی، شبکه حسگر بی سیم و انواع شبکه های کامپیوتری . برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08138270182 تماس بگیرید. .

به اشتراک بگذارید